×

تعیین موضوع پایان نامه فارماکولوژی

موضوعات جدید و کاربردی جهت نگارش پایان نامه فارماکولوژی بصورت سالیانه به فرهیختگان و محققان این رشته توسط گروه پژوهشی این مجموعه ارائه می شود. این موضوعات با بررسی چالش ها و نیازهای مرتبط در هر سال استخراج می گردد. جهت سفارش موضوعات مورد نیاز می توانید با کارشناسان این گروه در ارتباط باشید و با پیشنهاد زمینه های مدنظر خود در این رشته در مدت کوتاه کمتر از یک هفته عناوین بروز و مطلوب پژوهشی دریافت نمایید.

منبع: موضوعات پژوهشی سال، تعیین موضوع تخصصی پروپوزال – ارائه موضوعات جدید پایان نامه – پیشنهاد موضوع رساله دکتری – تعیین موضوع مقاله

تعداد دیدگاه های درج شده (2) مورد

رسول نژاد

موضوع میخوام برای فارماکولوژی

پاسخ
    مدیر

    برای تعیین موضوع پایان نامه فارماکولوژی زمینه های مورد علاقه تون رو بفرمایید

    پاسخ
    مدیریت